Dit zijn de communicatietrends van 2022 en '23

donderdag 23 juni 2022 | geschreven door Carolien Schoenmakers

Vandaag is het C-Day, het communicatiecongres waar vakgenoten elkaar inspireren en ontmoeten. Een dag waarnaar ik heb uitgekeken. Want, voor het eerst sinds de pandemie, weer echt samen. En vandaag worden de nieuwe communicatietrends 2022-2023 gepresenteerd. Extra leuk omdat ik als lid van Logeions Trendteam die trends mede mocht ontwikkelen.

Collega’s zijn zich meer dan ooit bewust van het grenzeloze speelveld waarbinnen ze werken. Ze vragen zich af hoe ze hun werk kunnen invullen. Ook zien we een grote groep mensen die vanuit het vak iets wil bijdragen aan de wereld, of het nu gaat om de klimaatcrisis of politieke ontwikkelingen. Mensen die vanuit een maatschappelijke betrokkenheid hun communicatie willen inzetten voor grote thema’s waar we moeilijk grip op krijgen. Maar tegelijkertijd prachtige thema’s om mee aan de slag te gaan. 

De werkwijze

Hoe gaat zoiets nou in zijn werk, dat bepalen van die thema’s? Onder de bezielende leiding van Jaap de Bruijn zette de Trendgroep de eerste stappen op basis van de grote enquête onder de Logeion-leden. We analyseerden de opbrengsten en gingen met die analyse terug naar de leden. Daarmee haalden we ontzettend veel informatie op. Die informatie hebben we steeds meer aangescherpt met elkaar en vooral met experts op ons vakgebied, wetenschappers en heel veel vakgenoten. Samen kwamen we tot de conclusie dat ontwikkelingen als het veranderende klimaat, nieuwe machtsverhoudingen, nieuwe technologieën en een pandemie ons op nieuwe sporen zet. En dat daarmee de houdbaarheidsdatum van oude patronen steeds dichterbij komt. Er is behoefte aan verandering, maar ook aan houvast. En daarmee zijn er meer dan ooit communicatieprofessionals nodig die luisteren, begrijpen én positie kiezen. 

Het resultaat 

Deze ontwikkelingen vormden het uitgangspunt voor de formulering van onze trends voor 2022-2023. We selecteerden vier ontwikkelingen en koppelden daar de relevante trends aan, namelijk:

  1. Wereld in verandering: Gids in een grenzeloos speelveld
  2. Polarisatie en fragmentatie: Moreel kompas als leidraad
  3. Leiderschap in crisis: Vertrouwen door radicale transparantie
  4. Technologische revolutie: Technologie als nieuwe taal

Vandaag tijdens C-day starten we met het gesprek over de trends. Want we willen dat ze handvatten bieden, zo zijn ze bedoeld. Op de site van Logeion vind je voorbeelden en handvatten waar je mee aan de slag kan. De programmering van Logeion sluit aan op de trends. 
 

Mijn eigen praktijk

Bij Tappan werken we al graag ‘radicaal transparant’. Allereerst vanuit de overtuiging dat dit bijdraagt aan vertrouwen, verbinding en draagvlak. Dat zien we terug in de praktijk. Bekijk bijvoorbeeld onze aanpak bij de Maastunnel. Of hoe voortdurend open blijven communiceren bij de uitbreiding van de A16 in Rotterdam bijdraagt aan meer begrip in de omgeving. Sinds kort zijn we daarnaast MVO-gecertificeerd: een kroon op onze maatschappelijke betrokkenheid. Allemaal mooie ontwikkelingen waarbij ik me als communicatieprofessional zeer thuis voel.
 

Wat ik heb geleerd

Het proces van het ontwikkelen van de trends was zeker geen gesneden koek. Met name op het gebied van het inzetten van nieuwe technologieën zag ik mooie eyeopeners. Want zoals Jaap de Bruijn aangaf, communiceren we in de toekomst niet enkel meer mondeling of schriftelijk. Technologie wordt daarbij onze nieuwe uitdrukkingsvaardigheid. We maken zaken begrijpelijk, duiden en communiceren met behulp van technologische middelen en het gebruik van data. Die taal verbindt communicatieprofessionals. 

Het zijn spannende tijden waarin we als communicatieprofessionals mee moeten buigen met de ontwikkelingen die uit de samenleving op ons afkomen. De trends zijn daarin een hulpmiddel, bij gesprekken over ons vak en in het werk. Ik hoop dat de Communicatietrends 2022-2023 alle professionals daarbij helpen. 
 

Speciale dank

Niet alleen ik was vanuit Tappan bij de totstandkoming van Logeions Communicatietrends 2022-2023 betrokken. Mijn collega, ontwerper Tomas Komen, vertaalde de vier trends in beeld naar vier infographics.

Ben je benieuwd of wij je kunnen helpen?
Neem contact met ons op. We denken graag met je mee.

070 - 331 48 50