Nieuwe regels voor het pensioen

donderdag 3 november 2022 | geschreven door Irma Puma

Medio 2023 krijgen alle Nederlanders te maken met nieuwe regels voor pensioen. Dan treedt – naar alle waarschijnlijkheid - de nieuwe wet Toekomst Pensioenen in werking. Aan ons de opdracht om dit nieuwe stelsel luid en duidelijk over de bühne te krijgen. ‘En dat is goed gelukt’, zeggen Stefan Wink en Dennis van Steijn van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

‘We zochten een strategisch partner plus een bureau dat in de basis de communicatie voor het nieuwe pensioenstelsel kon vormgeven’, zegt Stefan Wink, senior communicatieadviseur bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). ‘Daarnaast moest het bureau in staat zijn om vanuit een zeer complexe situatie snel te kunnen schakelen. Vanwege ervaring met dit soort trajecten en een fullserviceaanbod kwam Tappan als beste uit de bus.’

Waarom een nieuw pensioenstelsel?

De opdracht die SZW bij ons neerlegde was tweeledig: een website voor professionals vormgeven en uitbouwen plus de eerstelijnscommunicatie verzorgen voor het brede publiek. Waarom een nieuw stelsel? Wat houdt dat nieuwe stelsel precies in? En wat betekent het voor mij? Zulke vragen moesten begrijpelijk en aannemelijk worden uitgelegd in zowel tekst als beeld. Daarvoor maakten we een toolbox die als basis diende voor de website onsnieuwepensioen.nl.

Eenvoud

‘Wie nu naar die websites kijkt, vraagt zich wellicht af: hoezo complex? Maar juist daar lag een groot deel van de uitdaging’, legt Stefan Wink uit. ‘Tappan is erin geslaagd om ingewikkelde materie op een aantrekkelijke, toegankelijke en begrijpelijke manier te communiceren. Dat vonden wij, maar ook de stakeholders die bij dit project betrokken waren.’

Stakeholders

Voor beide sites werkten we samen met groepen stakeholders die vanuit een eigen perspectief naar het nieuwe stelsel kijken. Voor de professionals was dat in nauwe samenwerking met Stichting van de Arbeid. En voor het brede publiek keken sociale partners, vakbonden, werkgeversorganisaties en pensioenuitvoerders mee. De complexiteit betrof dan ook niet enkel het onderwerp – want tja, pensioenen – maar ook al die partijen die zich in de communicatie moesten herkennen.

We staken veel tijd in het ontwikkelen van persona’s om daarmee de brede doelgroep steeds scherp te hebben.

Pijlers en persona’s

Om steeds scherp te kunnen blijven op de inhoud, maakten we veel tijd vrij voor de voorbereidingen. Zo fungeerden drie pijlers (eenvoudig, eerlijk en empathisch) als een soort meetlat waaraan alle content moest voldoen. Ook staken we veel tijd in het ontwikkelen van zogeheten persona’s om daarmee de brede doelgroep steeds scherp te hebben. Dennis Steijn: ‘Ik dacht weleens: moeten we daar zoveel tijd aan besteden? Maar uiteindelijk hebben die persona’s bijgedragen aan een snelle uitvoering.’

Toolbox

‘Toen de contentstrategie stond, kwam de Tappantrein echt op stoom’, vindt Wink. ‘De pragmatische uitwerking, het fixen en scherp blijven op de inhoud, daar is dit bureau goed in. Binnen een paar maanden lag er een toolbox met middelen als factsheets, animaties, informatie voor de socials en teksten op taalniveau B1. En was er een design dat daar goed bij aansluit: eigentijds, eenvoudig en strak.’

Resultaat

Stefan Wink: ‘Al met al was het een flinke klus die Tappan naar ieders tevredenheid heeft geklaard. Vooraf hadden we samen met alle stakeholders een droom, waarin we hoopten elkaar te vinden in eenduidige woorden, beelden en stijl. Tappan heeft ervoor gezorgd dat we niet op die droom hebben hoeven inleveren.’ Dennis van Steijn: ‘Ik hoor zelfs mensen zeggen dat ze eindelijk begrijpen hoe pensioen werkt. Dan heb je het denk ik prima gedaan.’

Ben je benieuwd of wij je kunnen helpen?
Neem contact met ons op. We denken graag met je mee.

070 - 331 48 50