Tappan: oog voor mens, milieu en omgeving

 

Tappan werkt mee aan maatschappelijk relevante vraagstukken. Denk aan de uitwerking van het klimaatakkoord, de route naar een circulaire economie of campagnes tegen eenzaamheid. Juist door deze inhoudelijke en betekenisvolle opdrachten werken Tappanners graag bij Tappan. Wij willen de wereld graag een stukje beter maken. En daarom onderneemt Tappan zelf ook op een maatschappelijk verantwoorde manier. We hebben aandacht voor het klimaat, zijn een goede werkgever en steunen maatschappelijke doelen. 

Klimaat

Als dienstverlener met 40 werknemers is onze impact op het milieu beperkt, maar toch zetten we hierin stappen. We onderschrijven de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en hier handelen we ook naar. Zo werken we bijvoorbeeld plaats- en tijdonafhankelijk, zodat we niet dagelijks naar kantoor hoeven te reizen. Als we reizen, doen we dat voor 90% met het openbaar vervoer en buiten de spits. Hiermee leveren we een substantiële bijdrage aan het klimaat en ontlasten we het drukke wegen- en ov-netwerk. Om papierverspilling tegen te gaan, adviseren we onze klanten om zoveel mogelijk digitale producten te maken. En met onze huurbaas zijn we in gesprek over energie en isolatie. 


Goed werkgeverschap

Tappan zorgt goed voor haar mensen. We werken plaats- en tijdonafhankelijk: ons kantoor is een ontmoetingsplek. Geconcentreerd werken doen we thuis, en samenwerken op kantoor of bij de klant. Deze hybride manier van werken zorgt voor minder reistijd en dus minder tijdsdruk, waardoor we privé en werk makkelijker kunnen combineren. Verder is er veel oog voor opleiding, persoonlijke ontwikkeling en kennisdeling. Ook doen we veel teambuilding- en sociale activiteiten om de banden met collega’s te versterken.

Tappan wil een toekomstbestendig bedrijf zijn. En betekenis hebben voor maatschappij en milieu. Daarnaast willen wij een plek zijn waar onze medewerkers zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en kunnen ontwikkelen.

Marlies Janssen Directeur


Maatschappelijke betrokkenheid 

Wij bieden mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt de kans om via Tappan te herintreden. De afgelopen jaren hebben we op deze manier en met plezier meerdere mensen aan een baan geholpen. We kopen onze levensmiddelen zo veel mogelijk lokaal in. Onze lunchbroodleverancier werkt bijvoorbeeld met mensen met een beperking. Veel van onze Tappanners werken in eigen tijd als vrijwilliger. Bijvoorbeeld bij sportclubs, of als taalmaatje of zelfs als lifeguard bij de KNRM. Waar zij dat nodig hebben, steunt Tappan hen om dit werk te kunnen doen. Verder kiezen wij in 2022 een maatschappelijk doel dat we de komende jaren ondersteunen, zowel in tijd als in financiële zin. 

Met onze freelancers en leveranciers bespreken we ook hoe zij het verschil kunnen maken op deze onderwerpen. 
MVO-prestatieladder en jaarverslag 

En we doen nog meer. Begin 2022 publiceerden wij ons eerste jaarverslag over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Hierin leest u welke stappen wij in 2021 en in de jaren hiervoor hebben gezet en wat onze ambities zijn op het gebied van MVO de komende jaren. Een daarvan is het behalen van niveau 3 van de MVO-prestatieladder begin 2022, waarvoor wij ons officieel laten certificeren (ISO 26000).

Ben je benieuwd of wij je kunnen helpen?
Neem contact met ons op. We denken graag met je mee.

070 - 331 48 50