Ministerie van SZW Eenvoudig, eerlijk en empathisch: communicatie over pensioenstelsel

Strategie, verhaal, illustratie, toolbox, content, websites

Ons pensioenstelsel is een van de beste ter wereld, blijkt uit internationaal onderzoek. Om dit zo te houden, komen er nieuwe regels voor pensioen. De vakbonden, de werkgevers en de overheid hebben die regels met elkaar gemaakt en voeren ze de komende jaren met elkaar in. Wat verandert er precies en waarom? Tappan zorgt voor eenvoudige, eerlijke en empathische communicatie over het nieuwe pensioenstelsel.


Begrijpelijk en eenduidig narratief

Pensioenen: voor veel mensen is dit ingewikkelde en taaie kost. Hoe maak je dat begrijpelijk en toegankelijk? Er zijn veel partijen bij het nieuwe stelsel betrokken, zoals werkgevers, werknemers, pensioenuitvoerders en overheid. Cruciaal is dat zij er eenduidig over communiceren. Daarom ontwikkelden we een gezamenlijk narratief dat bijdraagt aan het centrale en gezamenlijke communicatiedoel: vertrouwen in het pensioenstelsel. Een verhaal met een begrijpelijke en overtuigende redeneerlijn, als basis voor alle communicatiemiddelen. We schreven het verhaal in eenvoudig Nederlands (B1). En stelden het bij aan de hand van kwalitatief onderzoek onder het algemeen publiek. Alle partijen kunnen uit het verhaal putten voor hun eigen communicatie.
Toolbox met aantrekkelijke middelen

Een toolbox helpt de partijen om hun achterban te informeren over het nieuwe pensioenstelsel. Het bevat allerlei content: kant-en-klare factsheets, animatievideo’s, nieuwsberichten, infographics en socialemediaberichten. En dat voorziet in een behoefte, want de middelen uit de toolbox zijn al meer dan 700 keer gedownload. We breiden de toolbox voortdurend uit met nieuwe onderwerpen en middelen.


Vriendelijke illustratiestijl

Voor de middelen in de toolbox ontwikkelden we een illustratiestijl die zachte en frisse kleuren met elkaar combineert. Dit zorgt voor een menselijke, vriendelijke uitstraling. De middelen gericht op professionals hebben een meer sobere, functionele stijl die dicht tegen de Rijkshuisstijl aanligt.

 

Duidelijke publieksinformatie op maat

We ontwikkelden een speciale website voor het algemeen publiek, zodat voor iedereen duidelijk is waarom er een nieuw stelsel komt, wat de nieuwe regels inhouden en wat de gevolgen ervan zijn. De website is ingericht aan de hand van de informatiebehoefte van 7 persona’s. Zo is er voor ieder wat wils: van mensen die de hoofdlijnen willen kennen tot mensen die het liefst beeldend informatie tot zich nemen.Stappenplannen voor professionals

Werkenaanonspensioen.nl is de website waar professionals, zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, pensioenfondsen en OR-leden, informatie vinden over het nieuwe pensioenstelsel. Ze vinden er op maat gemaakte stappenplannen. Zo weten ze wat ze moeten doen om de overgang naar het nieuwe stelsel goed te laten verlopen.


Ben je benieuwd of wij je kunnen helpen?
Neem contact met ons op. We denken graag met je mee.

070 - 331 48 50