Universiteit van Amsterdam

Een veilige omgeving
maken we samen 

Strategie, co-creatie, toetsen bij doelgroep, campagne, social media content, posters en campagnepagina



De UvA wil ongewenst gedrag voorkomen. Samen met Tappan ontwikkelde de UvA een campagne om de bewustwording rondom ongewenst gedrag te vergroten. Op posters en socialmedia posts worden ervaringen van medewerkers en studenten met ongewenst gedrag weergegeven in quotes. De campagne is gericht op bewustwording, het herkennen en benoemen van sociale onveilig gedrag, voor en door iedereen in de organisatie. Het ontwerp sluit hierop aan doordat vooral ogen, oren en monden centraal staan. Hiervoor zijn ‘echte UvA-mensen’ gefotografeerd.





Handelingsperspectief
om te laten weten wat je kunt doen 

Zichtbaar maken is één. Maar wat kun je doen als je getuige bent van ongewenst gedrag? Of als je zelf ongewenst gedrag hebt ervaren? In de communicatie-uitingen wordt verwezen naar de mogelijkheden die er zijn om er over te praten of met hulp een oplossing te vinden. Op de online campagnepagina (www.uva.nl/oogvoorelkaar en www.uva.nl/lookingoutforeachother) komt alles samen.

Van hulp bij het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen, zoals tips, trainingen, bijeenkomsten en voorstellingen, tot de gedragscode en de wegwijzers sociale veiligheid. Binnen de campagne is er bovendien ruimte om ideeën en initiatieven vanuit de verschillende faculteiten en diensten binnen de universiteit te verbinden en te versterken. 

 



Verschillende perspectieven  

Bij de ontwikkeling van de campagne betrokken we mensen die bij de UvA werken of studeren. Wij gebruikten hún expertise en/of ervaringen, en belichtten zoveel mogelijk perspectieven. We maakten de campagne inclusief, zodat iedereen bij de UvA zich erin kon herkennen, ongeacht afkomst, religie, genderidentiteit, leeftijd, seksuele geaardheid of politieke voorkeur. De campagne is volledig tweetalig.  



 

 

Ben je benieuwd of wij je kunnen helpen?
Neem contact met ons op. We denken graag met je mee.

070 - 331 48 50