Tappan Communicatie

Openheid rond Velsertunnel betaalt zich uit

ModernverkeerVelsertunnel600

Op 16 januari 2017 ging de oudste snelwegtunnel van ons land na negen maanden sluiting weer open. Moderner, veiliger en precies binnen de tijd. De Velsertunnel (A22) is met 60.000 auto’s per dag en veel transportverkeer een belangrijke verkeersader voor de regio IJmuiden-Beverwijk. Vooraf hadden bedrijfsleven en omwonenden grote zorgen: de regio zou ‘op slot’ gaan. Tappan gaf deze zorgen een plek in de communicatie en zorgde dat Rijkswaterstaat betrouwbaar, vakkundig en open overkwam..

De renovatie van de Velsertunnel leefde enorm in de regio IJmond. In de eerste plaats omdat de drukke verbinding tijdens de werkzaamheden negen maanden lang helemaal dicht ging. Ook heeft het historische bouwwerk met zijn monumentale ventilatietorens een speciale plek in de harten van veel mensen uit de regio.

Dialoog en openheid

Met Rijkswaterstaat ontwikkelde Tappan een communicatiestrategie gebaseerd op dialoog, openheid en duidelijkheid. Een keuze die gedurende de hele looptijd van het project overeind bleef en resulteerde in veel begrip voor en vertrouwen in de manier waarop Rijkwaterstaat de renovatie aanpakte. Zo groeide de Velsertunnel-Facebookpagina met bijna 16.000 volgers uit tot de drukstbezochte Facebookprojectpagina van Rijkswaterstaat, met duizenden reacties en honderdduizenden views op onze posts.

Omgaan met kritiek

Openheid legde de basis voor een klantvriendelijke manier van omgaan met onvermijdelijke kritiek. Via onder meer sociale media beantwoordden we vrijwel elke vraag. Hoewel niet iedereen blij was met het antwoord, oogstte de aanpak vrijwel altijd lof. We namen de mening van mensen serieus. Tips van weggebruikers brachten we bij de juiste mensen, wat leidde tot actie en aanpassingen.

Intensieve campagne

In de aanloop naar de sluiting van de tunnel (april 2016), tuigden we een intensieve communicatiecampagne op. Al onze communicatiemiddelen en instrumenten kwamen samen: bewonersbrieven, stakeholdersbijeenkomsten, rondleidingen door de tunnel, sociale media, publiciteit in lokale media, filmsanimaties, presentaties en persberichten. Het resultaat: toen de tunnel eenmaal sloot, reageerde de regio niet verrast maar juist grotendeels vol begrip.

> Meer weten? Neem contact op met Amanda Hanse.