Tappan Communicatie

ProRail: animatie Geluid langs het Spoor

ProRail case groot

Treinverkeer maakt geluid. En voor wie langs het spoor woont, kan dat geluid hinderlijk zijn. ProRail houdt daarom scherp in de gaten of het geluid door treinverkeer binnen de wettelijke normen blijft en lost bestaande situaties van geluidshinder op. Tappan ontwikkelde voor ProRail een animatie waarin op een begrijpelijke manier en voor een breed publiek wordt uitgelegd hoe het nu precies zit met Geluid langs het Spoor.

Geluidshinder verhelpen en voorkomen

De animatie is een communicatiemiddel van het Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor of MJPG. Kortgezegd heeft het MJPG als doel om bestaande situaties van geluidshinder door treinen te verhelpen, bijvoorbeeld met behulp van raildempers of geluidsschermen. Naast de werkzaamheden uit het MJPG werkt ProRail ook aan het voorkomen van geluidshinder. Bijvoorbeeld door niet te veel treinen op een bepaald traject te laten rijden. Geluid door treinverkeer heeft te maken met ingewikkelde regelgeving en verschillende belangen. Dat maakt het tot een lastig onderwerp. Het MJPG-team zet de animatie daarom in tijdens informatieavonden om omwonenden van het spoor op een toegankelijke manier te informeren.

Geluid: een moeilijk onderwerp!

Het middel animatie is erg geschikt om lastige onderwerpen op een begrijpelijke manier uit te leggen. Eerder ontwikkelden we een animatie over Geluid langs Rijkswegen, voor Rijkswaterstaat. ProRail wilde ook graag zo’n film. Samen met geluidsdeskundigen van ProRail schreven eerst het uitgebreide verhaal uit. Vervolgens begon het schrappen. Dit alles resulteerde in een animatie van enkele minuten waarin op een toegankelijke manier alle essentiële informatie wordt verteld.

Antoinette van de Pol, projectcoördinator MJPG: “Tappan heeft tijdens het project proactief geacteerd. Ze denken goed mee over het gewenste eindresultaat. Het was een prettige samenwerking met een mooi resultaat.”

> Meer weten? Neem contact op met Kim Damen