Tappan Communicatie

Tentoonstelling Waterbazen: 200 jaar waterveiligheid in beeld

tentoonstellilng waterbazen

In opdracht van Rijkswaterstaat maakte Tappan de multimediale tentoonstelling Waterbazen. Deze laat bezoekers kennismaken met verleden, heden en toekomst van waterveiligheid in Nederland. Tappan maakte het inrichtingsplan voor de tentoonstelling en bedacht de tentoonstellingsstijl. Ook schreven we teksten voor de audiotour, een tentoonstellingsboekje en promotiemateriaal.

De tentoonstelling Waterbazen wil bij bezoekers een gevoel van trots oproepen. De manier waarop Nederland van oudsher bezig is met waterbeheer is uniek in de wereld. Dat moest in de teksten en middelen duidelijk voor het voetlicht komen. Dat betekende een strenge selectie van de content. En een goede mix van ‘plat’ archiefmateriaal, 3d-objecten, oud materiaal en nieuw materiaal. Zo hou je de aandacht van de bezoeker vast en krijgen de gekozen voorwerpen en teksten de aandacht die ze verdienen.

Interviewfilms

De tentoonstelling besteedt ruim aandacht aan Rijkswaterstaat-grondleggers Christiaan Brunings en Frederik Willem Conrad. Tappan liet twee interviewfilms maken waarin als Brunings en Conrad verklede acteurs ons mee terugnemen naar 1800. Ook aan de jonge bezoeker is gedacht. Zo is er een interactief spel waarbij je ervaart hoe het is om het waterbeheer te regelen. Ook is er een speurtocht voor kinderen.

De tentoonstelling is tot en met 17 september 2017 te bezoeken in de St.-Bavokerk in Haarlem, het Cruquius Museum en het Gemeenlandshuis in Spaarndam.

m contact op met Marnix Dees