Tappan Communicatie

Inspiratie voor betere zorg voor mensen met verward gedrag

Het aanjaagteam Verwarde Personen heeft een jaar lang samen met veel anderen hard gewerkt om gemeenten te stimuleren een sluitende aanpak te maken voor mensen met verward gedrag. Tappan hielp mee met communicatieadvies. Ook produceerden we de communicatiemiddelen.

aanjaagteam doorpakken groot

Voor een sluitende aanpak is het belangrijk dat alle samenwerkingspartners in een regio vanuit één gezamenlijk perspectief werken aan de ondersteuning en zorg van mensen met verward gedrag. Met oog voor het maatschappelijke belang van het voorkomen van overlast.

Overal in Nederland

Tappan ontwikkelde onder andere films met verhalen van ervaringsdeskundigen, informatieve factsheets, een animatie, de (tussen)rapportages en het slotmagazine. Dit magazine bevat inspiratie voor de sluitende aanpak. Het laat zien hoe op heel veel plekken in Nederland wordt gewerkt aan betere zorg en het voorkomen van overlast. Lees het magazine

Secretaris aanjaagteam Bertine Steenbergen: ‘De samenwerking met Tappan heeft echt bijgedragen aan onze resultaten. Kwalitatief goed en snel werk, echt een partner op dit maatschappelijk urgente vraagstuk.’

> Meer weten? Neem contact op met Esther Overbeek