Tappan Communicatie

Eenvoudig effectief

Foto Marlies Janssen

Marlies Janssen

Directeur

Tappan Communicatie is een van de grote allround communicatiebureaus in Nederland. We helpen overheden, publieke organisaties en dienstverleners om de kwaliteit van de communicatie te verbeteren.

Tappan blinkt uit in begrijpelijke communicatie over ingewikkelde materie. Bijvoorbeeld nieuwe wetten of beleid, infrastructuur of financiële producten. Ingewikkelde vraagstukken dagen ons uit. Wij halen de kern boven: waar gaat het nu eigenlijk om? Onze oplossingen zijn vaak verrassend eenvoudig. En daardoor júist effectief.

Wij verdiepen ons in uw klant, uw beleid en uw organisatie. Het vaak duidelijk meetbare effect van onze aanpak, is wat ons dríjft:

  • begrijpelijkheid en gemak voor uw klant;
  • imagoverbetering voor uw organisatie;
  • aantoonbare kostenbesparingen en efficiëntie in de processen.
Onze werkterreinen
  • communicatiemanagement: strategisch advies, corporate communicatie, crisiscommunicatie, accountability en professionalisering van (de organisatie van) communicatie;
  • klantcommunicatie: begrijpelijke teksten voor brieven, formulieren en e-mails, helder grafisch ontwerp;
  • ruimte en mobiliteit: omgevingscommunicatie, infracommunicatie, participatie, gedragsbeïnvloeding.

Multidisciplinaire teams verzorgen de uitvoering van de communicatie: van spraakmakende campagne tot een perfecte, begrijpelijke brief. Inhoud en vormgeving zijn onlosmakelijk verbonden.

Maatschappelijk betrokken

Met hun werk willen Tappanners de kloof dichten tussen overheid en burgers en tussen grote organisaties en hun klanten. Op een duurzame manier. Door goed te zorgen voor ons bedrijf, onze mensen en onze omgeving.

Vernieuwend

Logeion riep in 2008 Tappandirecteur Marlies Janssen uit tot Communicatievrouw van het Jaar. Daarmee bekroonde Logeion het werk van Tappan. Andere prijzen zijn een Zilveren Veer voor het Yacht-personeelsmagazine en de jury- en de publieksprijs van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de site www.regelhulp.nl.

> Neem contact op met Marlies