Tappan Communicatie

Begrijpelijke teksten

De redacteuren en tekstschrijvers van Tappan zijn thuis in alle soorten begrijpelijke teksten. Duidelijke verzekeringsvoorwaarden en begrijpelijke brieven. Goed opgezette brochures, nieuwsbrieven en jaarverslagen. Tappan (her)schrijft ingewikkelde materie in begrijpelijke taal, zonder afbreuk te doen aan de inhoud.